Geometria- zbieżność kół

W ustawianiu zbieżności kół wykorzystujemy urządzenie Geoliner 650. Wykorzystuje ono wspomaganą komputerowo i opartą na trójwymiarowym modelowaniu metodę rozpoznawania obrazu, umożliwiającą otrzymywanie precyzyjnych wyników pomiaru geometrii wszystkich czterech kół pojazdu w czasie nie przekraczającym 5 minut. Przetaczając samochód o 20 cm do tyłu i z powrotem lub 10 cm do przodu i 10 cm do tyłu i z powrotem do osi obrotnicy otrzymujemy niezbędne wyniki do oceny ustawienia kół i osi.

Copyright © 2021 INWESTNET.PL